11.28.2010

Õppija Kalle - peamine persona

imageÕppija Kalle: 10.klassi õpilane. Meeldivad reaalained, keeltega peab rohkem vaeva nägema. Igapäevane arvutikasutaja. Suhtleb aktiivselt sotsiaalsetes võrgustikes, teeb koduseid töid kasutades arvutit. Kuulab youtube`s muusikat, tõmbab veebist muusikat alla


image

Õppija Siiri – peamine persona

image Õppija Siiri: 11.klassi õpilane. Õpib hästi. Eelistab õpikut arvutile. Teeb kohusetundlikult oma kodused ülesanded ära. Kui vaja, kasutab arvutit. Sotsiaalsetes võrgustikes pole aktiivne, faile alla ei lae.
 

image

Õpetaja Tamara- täiendav persona

imageÕpetaja Tamara: 15aastase õpetaja-staažiga vene keele õpetaja, kes on suur IKT huviline. Kuna vene keel ei ole õpilaste hulgas populaarne õppeaine, siis soovib ta muuta vene keele õppimist elulisemaks.
 
image

Õpetaja Mari – täiendav persona

image Õpetaja Mari: 10 aastase õpetajastaažiga ajalooõpetaja, kes kasutab oma tundide läbiviimisel ja ettevalmistamisel arvutit ning internetti. Üle keskmise arvutikasutamise oskusega. Kokkupuuted helifailidega piirduvad mp3 kuulamisega. Mari soovib oma õpilastele pakkuda võimalust kasutada teemade kordamiseks mp3 faile.
image
 Ta teab, et õpilased kasutavad palju telefone ja mp3 mängijaid muusika kuulamiseks.

Lapsevanem Kalle – mittekasutaja persona

image Lapsevanem Kalle: 2 poja (10-aastane ja 15-aastane) isa. Vanemal pojal on õpiraskused: ta vajab pidevat toetamist. Poeg on huvitatud muusikast ja arvutitest. Kõige keerulisemad on pojale koolis prantsuse keel ja ajalugu. Isa on reaalkallakuga ja õppinud koolis inglise keelt. Kalle tahaks poega aidata ning leida sobivaid õppematerjale.
image

Koolielu toimetaja Kristi – mittekasutaja persona

image Koolielu toimetaja Kristi: On töötanud Koolielu toimetajana juba 10 aastat ning osalenud ka uue portaali väljatöötamisel.
Tema sooviks on pidevalt suurendada Koolielu kasutajate arvu ning arendada keskkonda.
image

Stsenaarium 1

Isa Kalle leidis Koolielu portaalist hulga mp3 faile, mis sobisid tema 9. klassi pojale ajaloo õppimiseks. Ta sooviks neid oma poja mp3-playerisse laadida. Ta laeb mp3 failid oma arvutisse ning küsib pojalt luba laadida  need tema playerisse. Poeg on nõus ning isa abiga laetakse playerisse just järgmist õppetükke puudutavad failid. Nüüd saab ta neid trollis kuulata kui kooli läheb ning järgmises ajalootunnis on ta valmis nii jutustama kui ka tunnikontrolli tegema.


Disainisessioon 

1. Milliseid mõtteid see stsenaarium äratas? 
2. Kas selline lapsevanema käitumine on reaalne
3. Milline osa on siin kõige keerulisem? 

Stsenaarium 2

Õpetaja Mari otsis head vahendit Mp3 failide loomiseks veebis, mida õpilased saaksid helifailide loomiseks ja oma mp3 mängijatesse tõmbamiseks kasutada. Keskkond peaks olema lihtsa disainiga, võimaldama luua ja jagada helifaili. Ta proovis läbi erinevaid vahendeid, kuid sobivat ei leidnud. Kolleeg Martin soovitas tal vaadata Koolelu keskkonnas olevat vahendit. Selgus, et on olemas eraldi alajaotus, mida saab kasutama hakata peale Kooliellu sisse logimist ja kus on võimalik helifaili salvestada või üles laadida. Lisaks on võimalik faili leidmiseks lisada sildid ja litsentsi.
Mari luges prooviks sisse oma loengu Jüriöö ülestõusust. Siltidena lisas Eesti ajaloole ja lahingutele viitavad sildid ja kuna ta ei olnud kindel, et tegu on hea materjaliga, sai litsentsiks “kõik õigused kaitstud” Et tegu oli vaid prooviga, siis jagas ta faili vaid oma õpilastega, kellele ta saatis maili lingiga

Disainisessioon 

1. Milliseid mõtteid see stsenaarium äratas?
2. Kas sa kujutaksid end ette selle õpetajana?
3. Kuidas võiks stsenaarium edasi minna?  .

Stsenaarium 3

Õpilane Kalle ei ole tugev inglise keeles. Raskusi valmistab just sõnade hääldamine. Ta kuulis sõbralt, et Koolielus on  üleval helifailid, kus räägib inglane. Sõber arvab, et neist võiks Kallele abi olla.  Kalle otsibki Koolielust neid helifaile. Ta laeb need oma arvutisse alla ja kuulab neid. Tema keeleoskus paraneb. Kalle teeb oma keeleõpetajale ettepaneku kasutada helifaile koolitunnis.

Disainisessioon

1. Milliseid mõtteid see stsenaarium Sinus äratas?
2. Kas kasutaksid ka keeleõppimiseks selliseid helifaile? Miks? 
3. Mida arvad Kalle soovitusest kasutada keeletunnis helifaile? Mida peaks õpetaja Sinu arvates tegema? 

Stsenaarium 4

Õpilane Siiri saab keeleõppimisega hästi hakkama. Õpetaja soovitab tal kaaluda edasiõppimist välismaal. Siiri muretseb oma keeleoskuse pärast ja palub abi õpetajalt. Teda huvitab, kust saaks kuulata inglise keelt, mida kõnelevad inglased. Õpetaja annab nõu teha ise helifaile ja neid teistele kuulata anda. Nii saaks Siiri tagasisidet keeleoskuse kohta ja ka ise oma hääldust ja sõnavara kuulata ja korrigeerida. Siiril tekibki huvi asja vastu. Ta uurib Koolielust helifailide kohta. Ta loob ise helifaile: loeb sisse inglise keeles tekste. Ta leiab Koolielust foorumi rubriigi, kuhu saab üles laadida enda poolt loodud helifaile ja teiste omi kommenteerida. Temast saab aktiivne helifailide kasutaja. Foorumis pakutakse välja erinevaid teemasid ja siis kasutajad laevad üles enda poolt loodud helifaile ja annavad-saavad neile tagasisidet.

Disainisessioon:

1. Milliseid mõtteid see stsenaarium Sinus äratas?
2. Mida Sa arvad sellisest keeleõppimisest?
3. Kasutaksid Sa ise sellist õppimisviisi? Põhjenda, miks kasutaksid /ei kasutaks? I

Stsenaarium 5

Vene keele õpetaja Tamara tahab minna oma 10. klassiga arvutiklassi, et lasta neil salvestada vene keele luuletust eesmärgiga parandada õpilaste hääldust.
Ta soovib hiljem õpilaste lindistusi üle kuulata, et näha, milles kõige rohke eksitakse. Arvutiklassis registreeruvad õpilased Koolielu kasutajaks ning liituvad õpetaja loodud kogukonnaga „10. klassi vene keel“. Kogukonnas on viited juhendile, kuidas mp3 salvestajat kasutada. Õpilased tutvuvad juhendiga ning salvestavad Koolielus oma mp3 faili. Esimese korraga kõik ei õnnestu ning õpilased loovad mitu faili. Halvemaid ei avaldata, kuid parim avaldatakse ning jagatakse kogukonnaga. Tunni lõpus jõuavad tublimad õpilased kuulata ka teiste loodud faile ning neid kommenteerida.

Prototüüp

1.
image
2.
image
3.
image
4..
image
5. 
image