11.28.2010

Õppija Kalle - peamine persona

imageÕppija Kalle: 10.klassi õpilane. Meeldivad reaalained, keeltega peab rohkem vaeva nägema. Igapäevane arvutikasutaja. Suhtleb aktiivselt sotsiaalsetes võrgustikes, teeb koduseid töid kasutades arvutit. Kuulab youtube`s muusikat, tõmbab veebist muusikat alla


image

Õppija Siiri – peamine persona

image Õppija Siiri: 11.klassi õpilane. Õpib hästi. Eelistab õpikut arvutile. Teeb kohusetundlikult oma kodused ülesanded ära. Kui vaja, kasutab arvutit. Sotsiaalsetes võrgustikes pole aktiivne, faile alla ei lae.
 

image

Õpetaja Tamara- täiendav persona

imageÕpetaja Tamara: 15aastase õpetaja-staažiga vene keele õpetaja, kes on suur IKT huviline. Kuna vene keel ei ole õpilaste hulgas populaarne õppeaine, siis soovib ta muuta vene keele õppimist elulisemaks.
 
image

Õpetaja Mari – täiendav persona

image Õpetaja Mari: 10 aastase õpetajastaažiga ajalooõpetaja, kes kasutab oma tundide läbiviimisel ja ettevalmistamisel arvutit ning internetti. Üle keskmise arvutikasutamise oskusega. Kokkupuuted helifailidega piirduvad mp3 kuulamisega. Mari soovib oma õpilastele pakkuda võimalust kasutada teemade kordamiseks mp3 faile.
image
 Ta teab, et õpilased kasutavad palju telefone ja mp3 mängijaid muusika kuulamiseks.

Lapsevanem Kalle – mittekasutaja persona

image Lapsevanem Kalle: 2 poja (10-aastane ja 15-aastane) isa. Vanemal pojal on õpiraskused: ta vajab pidevat toetamist. Poeg on huvitatud muusikast ja arvutitest. Kõige keerulisemad on pojale koolis prantsuse keel ja ajalugu. Isa on reaalkallakuga ja õppinud koolis inglise keelt. Kalle tahaks poega aidata ning leida sobivaid õppematerjale.
image

Koolielu toimetaja Kristi – mittekasutaja persona

image Koolielu toimetaja Kristi: On töötanud Koolielu toimetajana juba 10 aastat ning osalenud ka uue portaali väljatöötamisel.
Tema sooviks on pidevalt suurendada Koolielu kasutajate arvu ning arendada keskkonda.
image

Stsenaarium 1

Isa Kalle leidis Koolielu portaalist hulga mp3 faile, mis sobisid tema 9. klassi pojale ajaloo õppimiseks. Ta sooviks neid oma poja mp3-playerisse laadida. Ta laeb mp3 failid oma arvutisse ning küsib pojalt luba laadida  need tema playerisse. Poeg on nõus ning isa abiga laetakse playerisse just järgmist õppetükke puudutavad failid. Nüüd saab ta neid trollis kuulata kui kooli läheb ning järgmises ajalootunnis on ta valmis nii jutustama kui ka tunnikontrolli tegema.


Disainisessioon 

1. Milliseid mõtteid see stsenaarium äratas? 
2. Kas selline lapsevanema käitumine on reaalne
3. Milline osa on siin kõige keerulisem?